Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum heeft de VLHT een boek uitgegeven, waarin de vele mogelijkheden van het tandtechnische ambacht naar voren worden gebracht. Dit was eerder al eerder gedaan met de uitgave 'Zicht op tanden'.

'Zicht op tanden' werd door tandartsen graag gebruikt bij de voorlichting aan de patiënt/consument, maar was helaas uitverkocht. Dankzij de steun van enkele sponsors konden we dit boek in een nieuw jasje steken en opnieuw uitgeven.

De gedachte achter de uitgave is tweeledig. Het boek is zeer geschikt voor tandartsen om hun patiënten te informeren over de verschillende tandheelkundige/tandtechnische mogelijkheden. Aan de hand van tekst, foto’s en tekeningen wordt informatie gegeven over de verschillende producten. De presentaties staan los van de diverse systemen en productnamen die verkrijgbaar zijn.

Daarnaast geeft het de patiënt inzicht in de bijdrage van de tandtechnicus in de tandheel­kundige zorg. Dat werk vindt namelijk veelal plaats buiten het gezichtsveld van de patiënt. De Gebitswijzer levert zo een positieve bijdrage aan de bekendheid van het beroep tandtechnicus. 

In mei 2021 lanceerden we een nieuwe versie van de Gebitswijzer, niet meer in de vorm van een map maar als brochure. De functie is echter dezelfde: leden van de VLHT kunnen de Gebitswijzer uitreiken aan tandartsen en andere klanten.

Sinds het najaar van 2012 bestaat de Gebitswijzer ook in de vorm van deze website, die in 2020 volledig is vernieuwd.
 

Bestel de Gebitswijzer

Leden van de VLHT ontvangen gratis een aantal exemplaren van de vernieuwde Gebitswijzer. Leden die meer exemplaren nodig hebben kunnen een set van twintig exemplaren van de Gebitswijzer bijbestellen door 25 euro over te maken op bankrekening NL05 INGB 0000 2173 07 van de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici te Nijmegen. De prijs is inclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten.

Kronen en bruggen|||Protheses|||Implantaten|||Esthetisch|||Hulpmiddelen