Over de Gebitswijzer

De VLHT heeft ter ere van haar 75-jarig bestaan een map uitgegeven, waarin de vele mogelijkheden van het tandtechnische ambacht naar voren worden gebracht: de Gebitswijzer.

Leden van de VLHT kunnen de Gebitswijzer uitreiken aan tandartsen, om hun patiënten te informeren over de verschillende tandheelkundige/tandtechnische mogelijkheden. Aan de hand van tekst, foto’s en tekeningen wordt informatie gegeven over de verschillende producten.

Daarnaast geeft het de patiënt inzicht in de inbreng van de tandtechnicus in de tandheelkundige zorg. Dat werk vindt namelijk veelal plaats buiten het gezichtsveld van de patiënt. De Gebitswijzer levert zo een positieve bijdrage aan de bekendheid van de tandtechnische sector.

In mei 2021 lanceerden we een nieuwe versie van de Gebitswijzer, niet meer in de vorm van een map maar als brochure. De functie is echter dezelfde: u kunt de Gebitswijzer uitreiken aan tandartsen en andere klanten.

Kronen en bruggen|||Protheses|||Implantaten|||Esthetisch|||Hulpmiddelen